Staroplzenecký Živý Betlém

Živý Betlém hrajeme ve Starém Plzenci od roku 1992. S jeho pořádáním nám pomáhá místní farnost, několik dobrovolníků, MATTIAS divadlo a šerm, místní skauti ale i městský úřad.
Náš první Betlém byly jen jesličky, u kterých jsme hráli koledy. Pokračovali jsme hraním živých obrazů s místními dětmi doprovázených hudbou, a postupně Živý Betlém i promluvil. V různých rolích se časem vystřídalo přibližně čtyřicet dětí. Mezi nimi jedna Američanka a jedna Vietnamka. Našich vystoupení se mimo dětí účastnila i zvířata: ovce, kozy, poníci, a koně.
Kromě tohoto hlavního vystoupení, které hrajeme vždy na Štědrý den, pořádáme i výjezdní představení. Vystupovali jsme v mnoha městech, obcích, dětských domovech, domovech pro seniory ale také například v plzeňské Zoo, v Praze na Křížovnickém náměstí u Karlova mostu, v Kralovicích, Manětíně, Příbrami, Zbraslavi a v Litvínově. Celkem jsme již uspořádali více než osmdesát vystoupení.  Od roku 2009 pořádáme na Štědrý den dopoledne Živý Betlém na náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni. A na Tři krále také od roku 2009 u příležitosti charitní sbírky v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni. Naším vítaným hostem zde býval plzeňský biskup Mons. František Radkovský a nyní nový plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.


Nabídka vystoupení

Velké vystoupení

Naše výjezdní představení Staroplzeneckého Živého Betléma hráváme v předvánoční a vánoční době, nejraději venku u kostela nebo na náměstí. Vystoupení je dlouhé asi hodinu, hrají jej děti a je doprovázeno živou hudbou. Nejraději vystupujeme v sobotu v podvečer.  Na vystoupení si zajišťujeme vlastní zvučení a svícení. Pokud je pořadatel schopen zajistit např. koně, využijeme je do představení na příjezd Tří králů.

Za vystoupení nebereme honorář, ale potřebujeme pomoci proplatit náklady, které jsou závislé i na vzdálenosti místa. (Autobus pro děti , dodávka na přivezení kostýmů a kulis, zvučení.) 

Komorní vystoupení

Mimo toto velké vystoupení pořádáme i kratší asi dvaceti minutový Živý Betlém (Pravidelně v katedrále sv. Bartoloměje na zahájení Tříkrálové sbírky při požehnání koledníkům otcem biskupem) . V tomto Betlému hrávají i dospělí a mohou si v něm zahrát i vaši herci.  Toto představení je také  doprovázeno živou hudbou.

záznam z katedrály sv Bartloměje 2021

Za vystoupení nebereme honorář, ale potřebujeme pomoci proplatit náklady, které jsou závislé i na vzdálenosti místa.   (Autobus pro děti , dodávka na přivezení kostýmů a kulis, zvučení.) 


Kontakt

Pokud byste nás chtěli pozvat, nebo se o nás něco bližšího dozvědět, nabízíme vám tyto kontaktní adresy:

Pavel Kilbergr
e-mail: kilbergr@volny.cz
mobil: +420 728 890 954

Josef Švéda
e-mail: svedjo@seznam.cz
mobil: +420 733 148 184