Vystoupení

Narození Ježíšovo se událo takto: Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“

 

Vystoupení

V roce 2019 nás můžete spatřit :

30.11.2019 od 15.00         V Mirošově v centru sociálních služeb Domov Harmonie
21.12.2019 od 16.30         V Regensburgu (Řezně) na Vánočním trhu na zámku Thurn und Taxis
24.12.2019 od 11.00         Na Štědrý den v Plzni na náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje
24.12.2019 od 14.00         Na Štědrý den ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele.
6. 1.  2020 od 16.30          Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v kostele Nanebevzetí Panny Marie


Mohli jste nás spatřit :

V roce 2018

8. 12. 2018 od 16.30         Ve Všerubech na náměstí u kostela sv. Ducha
22.12.2018 od 17.00         Ve Chválenicích u kostela sv. Martina
24.12.2018 od 11.00         Na Štědrý den v Plzni na náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje
24.12.2018 od 14.00         Na Štědrý den ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele.
2. 1. 2019 od 16.30            Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v kostele Nanebevzetí Panny Marie
5. 1. 2019 od 17.00             V Českých Budějovicích v kostele Panny Marie Růžencové Kongregace bratří                                                            Nejsvětější  Svátosti (petrini)

 2017

9.12. 2017                           Ve Zbraslavi u kostela sv. Jakuba Většího
22.12.2017                          V Kralovicích u kostela Sv. Petra a Pavla.
24.12.2017                          Na Štědrý den v Plzni na náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje

24.12.2017                          Na Štědrý den ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele.

3.1. 2018                             Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje

 2016

17.12. 2016                         V  Mladoticích u kaple Jména Panny Marie.
24.12.2016                         V Plzni na náměstí Republiky u kostela sv. Bartoloměje
24.12.2016                         Ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele.
26.12.2016 
                        V Blatné na náměstí u kostela Nanebevzetí Panny Marie.
2.1. 2017
                           Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje.

 

2015

29.11. 2015                       V Bečově nad Teplou na náměstí
13.12.2015                        V Litvínově na náměstí
.19.12.2015                        V Plasích za klášterem
24.12.2015                       V Plzni na náměstí Republiky u kostela sv. Bartoloměje.
24.12.2015                       Ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele.
4.1. 2016                          Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje

6.1. 2016                          Zahájení Tříkrálové sbírky v Chebu v chrámu sv. Mikuláše

2014

6.12.2014                            V Mýtě na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele
20.12.2014                         V Manětíně na náměstí u kostela sv.Jana Křtitele
24.12.2014                         V Plzni na náměstí Republiky u kostela sv. Bartoloměje.
24.12.2014                         Ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele.
3.1. 2015                             Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje

2013

1.12.2013                             V Praze u Karlova mostu na Křižovnickém náměstí
20.12, 2013                         V Kralovicích
na náměstí u kostela sv.Petra a Pavla
24.12.2013                          V Plzni na náměstí Republiky u kostela sv. Bartoloměje.
24.12.2013                          Ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele.
4.1. 2014                             Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje
6. 1. 2014                           V Příbrami na náměstí u kostela sv. Jakuba

2012

15.12.2012                        V Příchovicích u kapličky
16.12.2012                        V Mirošově v centru sociálních služeb Domov Harmonie
20.12. 2012                      V Nepomuku  na náměstí u kostela sv. Jakuba
22.12.2012                       V plzeňské ZOO   na statku Lüftnerka
24.12.2012                       V Plzni na náměstí republiky u kostela sv. Bartoloměje
24.12.2012                       Ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele
5.1. 2013                          Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje

2011

10.12. 2011                       V Řenčích  u kostela sv. Cyrila a Metoděje
14.12.2011                        V Blovicích na náměstí
24.12.2011                       V Plzni na náměstí Republiky u kostela sv. Bartoloměje
24.12.2011                       Ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele
4.1. 2012                          Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje

2010

     .12. 2010                    Na Prusinech v kostele sv. Jakuba Staršího
.12.2010                     Ve Zdemyslicích u kostela sv Mikuláše
24.12.2010                     V Plzni na náměstí Republiky u kostela sv. Bartoloměje
24.12.2010                     Ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele
3.1. 2011                         Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje
6.1. 2011                         V Rokycanech na náměstí u kostela Panny Marie Sněžné

2009

.12. 2009                       Na Prusinech v kostele sv. Jakuba Staršího
.12. 2009                       Ve  Stodě  u kostela sv. Máří Magdalény
24.12.2009                    V Plzni na náměstí Republiky u kostela sv. Bartoloměje
24.12.2009                    Ve Starém Plzenci na náměstí u kostela sv. Jana Křtitele
3.1. 2010                         Zahájení Tříkrálové sbírky v Plzni v katedrále sv. Bartoloměje