O nás

Trocha historie

V roce 2017 oslavil Staroplzenecký Živý Betlém 25. narozeniny

Živý Betlém hrajeme ve Starém Plzenci od roku 1992. S jeho pořádáním nám pomáhá místní farnost, několik dobrovolníků, MATTIAS divadlo a šerm, místní skauti ale i městský úřad.
 Náš první Betlém byly jen jesličky, u kterých jsme hráli koledy. Pokračovali jsme hraním živých obrazů s místními dětmi doprovázených hudbou, a postupně Živý Betlém i promluvil. V různých rolích se časem vystřídalo přibližně sedmdesát dětí. Mezi nimi jedna Američanka a jedna Vietnamka. Našich vystoupení se mimo dětí účastnila i zvířata: ovce, kozy, poníci, a koně.

 Za dobu svého vystupování odehrál Staroplzenecký Živý Betlém přibližně osmdesát vystoupení. Hlavní představení hrajeme vždy na Štědrý den ve Starém Plzenci na náměstí u kostela svatého Jana Křtitele odpoledne.  Od roku 2009 pořádáme na Štědrý den dopoledne Živý Betlém  na náměstí Republiky u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni.
 P
ořádáme i výjezdní představení a to nejen v Plzeňském kraji. Vystupovali jsme v mnoha městech, obcích, dětských domovech, domovech pro seniory ale také například v plzeňské Zoo, v Praze na Křížovnickém náměstí u Karlova mostu, v Kralovicích, Manětíně, Příbrami, Zbraslavi a v Litvínově.    Na Tři krále od roku 2009 u příležitosti charitní sbírky vystupuje Staroplzenecký Živý Betlém v katedrále svatého Bartoloměje v Plzni. Naším vítaným hostem zde býval plzeňský biskup Mons. František Radkovský a nyní nový plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.
 

Nabídka vystoupení

Naše výjezdní představení Staroplzeneckého Živého Betléma hráváme v předvánoční a vánoční době, nejraději venku u kostela nebo na náměstí. Na těchto představeních, které hráváme v podvečer a jsou nasvícena divadelní svícením, se snažíme vytvořit živou vánoční atmosféru.
Vystoupení je dlouhé asi hodinu, hrají jej děti a je doprovázeno živou hudbou.
Do představení se snažíme  také často zapojit i místní děti jako herce. Nejraději vystupujeme v sobotu v podvečer.  Na vystoupení si zajišťujeme vlastní zvučení a svícení. Pokud je pořadatel schopen zajistit např. koně, využijeme je do představení na příjezd Tří králů.

 

 Mimo toto velké vystoupení pořádáme i kratší asi dvacetiminutový Živý Betlém (Pravidelně v katedrále sv. Bartoloměje na zahájení Tříkrálové sbírky při požehnání koledníkům otcem biskupem) .

V tomto Betlému hrávají i dospělí a mohou si v něm zahrát i vaši herci.  Toto představení je také  doprovázeno živou hudbou.

 

 
Za vystoupení nebereme honorář, ale potřebujeme pomoci proplatit náklady, které jsou závislé i na vzdálenosti místa.   (Autobus pro děti , dodávka na přivezení kostýmů a kulis, zvučení.) 


 Pokud byste nás chtěli pozvat, nebo se o nás něco bližšího dozvědět,